Thursday, January 1, 2009!!!'Sri Ganeshay Dheemahi'!!!


!! Om - OM - Om !!

Gananayakaaya Ganatheivataaya Ganathiakshaaya Dheemahi
Gunashathiraaya Gunamanditaaya Guneshanaaya Dheemahi
Gunatheetaaya Gunatheeshaaya
Gunapravishtaaya Dheemahi

Eka Dhantaaya Vaktratundaaya
Gowri Tanaya Ye Dheemahi
Gajeshanaaya Bhala Chandraaya
Shree Ganeshaya Dheemahi

Ghana Chaturaaya Ghana Pranaaya Ghanatarathmaney
Ganothsukaaya Ganamattaaya Ganothsukamanasey
Guru Poojitaaya Guru Theivataaya Guru Kulastrayiney
Guru Vikramaaya Khuiya Pravaraaya Guravey Guna Guravey

Guru Theikha Kaala Cheiprey
Guru Dharma Sadaara Thiaya
Guru Puttra Paari Thratrey
Guru Pa Khandha Thandha Kaaya

Geeta Saraaya Geeta Tatvaaya Geeta Tothtraaya Dheemahi
Gudha Gulfaaya Gantha Mattaaya Gojaya Pradhaaya Dheemahi
Gunatheetaaya Gunatheeshaaya Gunapravishtaaya Dheemahi

Eka Dhantaaya Vaktratundaaya
Gowri Tanaya Ye Dheemahi
Gajeshanaaya Bhala Chandraaya
Shree Ganeshaya Dheemahi

[Varuvarajaaya Ghanthaaya
Varuva Ganashravana Pranayeeney
Ghanaruragaaya Granthaaya
Geetaaya Grantartta Tatvavivey
Guyeeney.....Gunavathey.....Ganapathayeh]

Grantha Geethaaya Grantha Geyaaya Grantanta Rathmaney
Geeta Neenaaya Geeta Shrayaaya Geetavatya Pattavey
Geya Chantaaya Gaya Kavaraaya Gangtharva Priyakruthey
Gaaya Kathena Vikrahaaya Gangga Jalapranayavathey

Gowri Stanandanaaya
Gowri Hridayanandanaaya
Gowra Banu Suthaaya
Gowri Ganeshwaraya

Gowri Pranavaaya Gowri Pravanaaya Gowra Bhavaya Dheemahi
Mosha Hastraya Govardhanaaya Gobha Gobhaaya Dheemahi
Gunatheetaaya Gunatheeshaaya Gunapravishtaaya Dheemahi

Eka Dhantaaya Vaktratundaaya
Gowri Tanaya Ye Dheemahi
Gajeshanaaya Bhala Chandraaya
Sai Ishwaraya [Shree Ganeshaya] Dheemahi